Kenttäsäännöt

1. Kenttä on maksullisessa käytössä. Harjoittelu kentällä tapahtuu valmentajan, joukkueenjohtajan tai erikseen nimetyn henkilön ohjauksessa. Kyseinen henkilö vastaa joukkueen toiminnasta kentällä ja näiden sääntöjen noudattamisesta. Mikäli kyseessä on muu kentän käyttäjäryhmä, on vuoron varannut henkilö vastuussa ryhmästä. Kouluvuoden aikana arkisin klo 8 – 16 välillä opettajat ja päiväkotien henkilöstö valvovat toimintaa kentällä, ellei poikkeuksellisesti toisin ilmoiteta.

2. Vuoron varanneella joukkueella tms. on oikeus käyttää kentän ja rinteen välissä olevaa verryttelyaluetta 15 minuuttia ennen ja jälkeen oman vuoronsa. Ryhmän pitää huolen siitä, etteivät alku- ja loppuverryttelyt häiritse kentällä harjoittelevia. Tämä pätee erityisesti pelien aikana.

3. Vakiovuoron varannut voi luovuttaa oman vuoronsa toiselle joukkueelle. Vuoron peruutuksesta tulee ilmoittaa Veikkolan Futiskenttä Oy:lle ensi tilassa.

4. Tupakointi, nuuskaaminen ja päihteiden käyttö on kielletty kenttäalueella, pukeutumistiloissa ja niiden läheisyydessä.

5. Eläinten tuominen aidatun alueen sisäpuolelle on kielletty lukuun ottamatta opaskoiria.

6. Purukumin syönti ja lasipullojen vieminen kenttäalueelle on kielletty. Älä myöskään tyhjennä pulloja, purkkeja yms. nurmelle. Kaikenlainen roskaaminen kentällä sekä sen läheisyydessä on kielletty. Jokainen kentän käyttäjä on velvollinen keräämään roskansa roska-astiaan ja pitämään kenttäalueen ja pukeutumistilat siisteinä.

7. Kiipeileminen maalikehyksissä ja -verkoissa sekä kenttäaluetta ympäröivillä aidoilla on kielletty.

8. Pallon potkiminen aitausta ja portteja vasten on kielletty.

9. Kentällä olevat harjoitteluvälineet ovat vuoron varanneen käytettävissä. Välineet tulee palauttaa takaisin paikoilleen käytön jälkeen. Siirreltäviä maaleja tulee käsitellä ja siirtää varoen, mielellään aikuisten toimesta tai valvonnassa.

10. Jos kentän käyttäjä sääntöjä rikkomalla tai muuten tahallisesti vahingoittaa kenttäaluetta, sen rakenteita tai välineitä, on hän velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingot. Sattuneesta vahingosta on aina heti ilmoitettava Veikkolan Futiskenttä Oy:lle.

Katso lisä- ja yhteystiedot www.veikkolanfutiskentta.fi